Union Académique Internationale

Ciutats mediterrànies: l’espai i el territori /Mediterranean Towns: Space and Territory

Back to list of publications

El llibre que teniu a les mans recull un conjunt d'aportacions de destacats investigadors en diverses àrees de les humanitats i les ciències socials sobre la relació entre ciutat i territori a la Mediterrània al llarg del temps, que ofereixen una visió diacrònica en la qual els diferents passos de la humanitat van afegint estrats a la realitat fins a configurar el nostre present. Els textos han estat seleccionats entre diversos seminaris, ponències i taules rodones celebrats durant els anys 2015 i 2016 a l'Institut d'Estudis Catalans, en el marc del projecte de recerca de la Unió Acadèmica Internacional «Ciutats mediterrànies: elements de desenvolupament. Anàlisi diacrònica, transversal i multidisciplinària» en el seu eix sobre ciutat i territori, posat en pràctica juntament amb l'Institut Europeu de la Mediterrània. Les aportacions permeten comparar l'evolució des de la protohistòria fins al present i, finalment, uns altres textos, presentats com a diàlegs, s'enfronten als interrogants que singularitzen les ciutats mediterrànies actuals.

Project

The Mediterranean towns: items for development

Publication details

  • TitleCiutats mediterrànies: l’espai i el territori /Mediterranean Towns: Space and Territory
  • Year of publication2020
  • CityBarcelona
  • Commercial PublisherInstitut d’Estudis Catalans
  • CollectionPublicacions de la Presidència. Sèrie Major
  • Volume6
  • ISBN978-84-9965-505-5